Brief för Samhällets Ledare

communityleadersbutton

Bästa samhällsledare,

Du har fått den här briefen för att hjälpa dig förstå vad som pågår just nu med hänsyn till att banksystemet har kollapsat. Vi hoppas du hjälper till med att säkra lugn och ro i samhället under den korta förändringsperiod som nu följer. Vi vill också uppmuntra dig att stödja dem i ansvarsställning att säkerställa att samhällets grundläggande verksamheter för livsförnödenheter hålls igång.

Vi hoppas att det inte sker några störningar vad det gäller mat, vatten, elektricitet, internet, bensin, telefontjänster och transportsystem under det här skiftet av banksystem. Den här briefen för samhällets ledare har skapats för att hjälpa dig förstå vad som händer runt om i världen just nu. Den person eller de personer som gav dig briefen är med i ett världsomspännande nätverk vars syfte är att säkra en fredlig övergång till ett transparent finanssystem för alla banksystem världen över.

Innehållsförteckning

1. Vem representerar vi och vem står bakom den här processen?
2. Vad är det som händer och varför är bankerna stängda?
3. Din egen viktiga roll i processen
4. Viktiga förslag för upprätthållandet av den allmänna ordningen så att förändringen blir harmonisk
5. Hur visste vi att detta skulle hända nu?
6. Varför händer detta?
7. Bevisning som kommer att framläggas för allmänheten
8. Dags att ta till handling
9. Mäktiga ledare kommer att förlora makten
10. Vi erkänner din rätt att ifrågasätta den här briefen
11. Sammanfattningsvis

Vem representerar vi och vem står bakom den här processen?

Vår grupp består av människor från alla delar av samhället och vi delar ett djupt engagemang för att säkra en icke-våldsam förändring. Vi har fått information om vad som är på gång av nyckelpersoner inom världens hemliga underrättelsetjänster och militärer. Även många toppolitiker stödjer de här lagenliga ingripandena. De ärliga människor som älskar sitt land och jobbar inom amerikanska CIA, NSA, FBI, militären och polismakten har sina motsvarigheter världen över och alla deltar nu i en gemensam aktion för att bli av med finansbrottslingarna.

I korthet är bakgrunden den att det finns stora internationella specialistgrupper från många olika rättsinstanser som har avslöjat en storskalig korruption inom den finansiella och politiska världen, och det är de här grupperna som nu tar till lagliga åtgärder för att få stopp på detta kriminella beteende. Vissa befattningshavare inom rättsväsendet och polismyndigheten på både lägre och högre nivåer är också medvetna om vad som pågår. Vi kan förvänta oss militär närvaro i städerna i fredsbevarande syfte. Vi kan också förvänta oss radio- och TV-sändningar inom kort som förklarar situationen. Eventuellt har de redan börjat när du får det här dokumentet.

Vad är det som händer och varför är bankerna stängda?

Det som händer just nu är en oundviklig finansiell omstart av hela det globala centralbanksystemet. Tyvärr innebär det att varje dator som är knuten till centralbankerna måste stängas ner. Det gör att tillfälligtvis har ingen på planeten tillgång till kontanter, bankuttag, kreditkort eller börsmarknader.

Det kommer inte att finnas kontanter tillgängliga annat än de som redan är i omlopp under en tidsperiod av max 2 veckor. De ansvariga organisationerna med lagen på sin sida planerar och hoppas på att det i bästa fall går max 3-5 dagar då banksystemet är offline. Men med så många faktorer inblandande är det omöjligt att veta exakt hur lång tid det kommer att ta att genomföra förändringen. Bristen på pengar kan naturligtvis skapa svårigheter på vissa platser eftersom folk kan få panik av att inte ha tillgång till sina pengar via de vanliga kanalerna.

Din egen viktiga roll i processen

Det är här vår kontakt med dig såsom samhällsledare kommer in: den kan bli en avgörande faktor för att säkra ett ärligt och transparent kommunikationsnätverk både med medborgarna i närsamhället och med andra i liknande ledarställning som kanske inte vet vad som försiggår, som inte fått den här briefen (ännu). En av de viktigaste saker vi ber dig om är att övervaka de lokala polisstyrkorna som inte har en aning om vad som är på gång. När de ser folks förvirring kanske de misstolkar en dylik naturlig reaktion och tror att det istället handlar om aggressivitet och potentiell våldsamhet. Därför bör polisstyrkornas insatser inskränkas till att vaksamt föregripa svåra situationer och inte ta till våld.

Viktiga förslag för upprätthållandet av den allmänna ordningen så att förändringen blir harmonisk

Vi ber om etablerande av soppkök och vattenutdelning och att lokala samhällsgrupper uppmanas sätta igång med att serva medborgarna ifall bankstängningarna innebär störningar någon längre tid inom något av följande områden: transport, mat, vatten, elektricitet, mobiltäckningen, internet, televisionen, räddningstjänsten, sjukhus och andra livsnödvändiga områden.

Hur visste vi att detta skulle hända nu?

Vår grupp har blivit kontaktad och uppmanad att fungera som informationsnätverk och infrastruktur för att nu stötta er samhällsledare i ert arbete. Om du är en av de folkvalda eller högre tjänstemännen inom vattenbolagen eller kommunens kontaktman för elbolagen, hoppas vi att du säkerställer att tjänsterna du ansvarar för inte avbryts när bankerna hålls stängda. Vi ber vidare att det ordnas med system att få ut livsförnödenheter till de behövande genom den lokala infrastrukturen såsom soppkök och vattenutdelning på skolorna. Vi ber att sjukvård och räddningstjänst prioriteras och att särskilt stöd och beskydd ges åt äldre och vårdbehövande.

Varför händer detta?

Olyckligtvis har det under många år förekommit kriminellt maktmissbruk inom världens banksystem inklusive USA:s centralbank the Federal Reserve. De här personerna på toppen har korrumperat många aspekter av världens politiska infrastruktur och deras girighet och maktbegär har omintetgjort den demokratiska processen och ställt till stor skada i vår världs ekosystem och i samhällens och länders relationer.

Bevisning som kommer att framläggas för allmänheten

Bevisning har tagits fram som visar på ett system av finansiellt bedrägeri och korruption som har resulterat i att bankinstitutionerna stulit miljardvis av de pengar världens befolkningen med stor möda förvärvat. Detta är nu på väg att upphöra då arbetet med att lägga fram bevis, väcka åtal och arrestera de ansvariga har satt igång. Personerna involverade i konspirationen är oehört mäktiga och politiskt allierade brottslingar. De har vid upprepade tillfällen blivit varnade för följderna av att bryta mot sina respektive länders lagar men vissa av dem har vägrat att ändra sig.

Dags att ta till handling

Den här vägran att följa lagen har nu tvingat fram en nedstängning av centralbankerna som i sin tur påverkar hela världens banksystem. Denna radikala åtgärd är nödvändig för att återupprätta lag och rätt och genomförs nu som en samordnad polisaktion världen över. Anledningen till att allmänheten inte har blivit förvarnad är att dessa brottslingar på toppen kontrollerar hela mediavärlden och har censorer över hela planeten. Polisen talar inte om för en brottsling att han är på väg att bli arresterad eftersom han då flyr.

Mäktiga ledare kommer att förlora makten

I det här banksvindleriet ingår några väldigt mäktiga offentliga personer och så fort dammet lägger sig kommer detta troligtvis att komma som en chock för många människor. Det är inte frågan om en militärkupp eller något negativt. Faktum är att vi menar att detta öppnar upp för ett ärligare styrelsskick som hela världen kommer att ge sitt stöd i och med att sanningen avslöjas för allmänheten inom de kommande veckorna.

Vi erkänner din rätt att ifrågasätta den här briefen

Vi förstår om du kanske inte är medveten om eller håller med om det vi förmedlat här, men vi ber dig komma ihåg att det här dokumentet skapades den 29:e september 2013. Det bör hjälpa till att bevisa att vi som satt ihop dokumentet kände till det som nu händer på förhand. Vi ber att få upprepa att detta inte är en militärkupp och det inte finns någon anledning att bli panikslagen eller rädd. Vare sig du tror på vår information om de bakomliggande skälen för den här världsomspännande händelsen eller inte, ber vi dig göra ditt bästa för att främja lugn och ro i vårt närsamhälle så effektivt som möjligt.

Sammanfattningsvis

Vi ber dig hålla en öppen attityd till det här dokumentet. Var försäkrad att vi stödjer dig i din ansvarsställning och i din roll som ledare i vårt närsamhälle. Kom ihåg att övergången är tänkt att vara bara en kort tid. Du kommer att bli ombedd att ta ledaransvar för vårt närsamhälle och inte vänta på order uppifrån p.g.a. risken för störningar i kommunikationskanalerna.

Vi uppmanar dig vänligen att läsa igenom detta dokument noggrant och om möjligt prata öppet om det med de personer som överräckte det, de kanske har viktiga insikter om vad som händer och delar gärna med sig av idéer som eventuellt kan hjälpa både dig och vårt närsamhälle.

Vi har även en webbsida Prepare for Change där du kan hitta artiklar och länkar som bevisar att det vi säger har varit på gång under en längre tid. Vi vill gärna uppmana dig att sätta dig in i ämnet via de här länkarna. Om internet fungerar under tidsperioden då bankerna är nedstängda hjälper de här länkarna till att öka din förståelse. Om internet ligger nere ber vi dig kontakta de personer som gav dig dokumentet.

Högaktningsfullt framställt av teamet
Prepare for Change

Tillgängliga dokument för nedladdning:

Brief för Samhällets Ledare (1234 nedladdningar )

 

Ytterligare information: