En handlingsplan för efter The Event

Förbättra och anpassa dessa åtgärder enligt din gemenskaps behov och med hänsyn till vad som krävs allteftersom situationen utvecklas. Var medveten om att en lugn, kärleksfull & mångsidig närvaro kommer att vara till väsentlig hjälp och nödvändig för ett framgångsrikt genomförande av Planen och till stor nytta för att gagna dina gemenskapsmedlemmars behov.

Omedelbart efter The Event inleds (0-3 timmar senare)

 • Kontakta ESG-medlemmar (Event Support Groups) för att påbörja fördelningen av Brief för Samhällets Ledare (CLB).
 • Ta reda på vänner, familj, grannar, medarbetare eller bekanta som kan vara villiga att hjälpa till.
 • Om det är nattetid, leverera CLB och förklara situationen för Polis- och Brandkårschefer och be dem att omedelbart ringa ledig personal inklusive Borgmästare/Stadsfullmäktigeledamöter.
 • Etablera kontakt med olika medieformer; massmedia eller alternativmedia – lokala, nationella eller internationella – för att initiera Handlingsplan för The Event.

Dag 1

 • Så snart det är praktiskt möjligt och för dem som känner sig ledsagade och kapabla, vänligen dela med er av de allmänna fakta till Media som markerats i fetstil i den länkade artikeln “Handlingsplan för the Event” ovan.
 • Leverera CLB-dokumentet – först till Borgmästaren, kommunfullmäktige, polis- & brandkårschefer; gör sedan en uppföljning med dem som bedöms vara mest ansvariga att informera befolkningen, styra gemenskapens resurser för att bibehålla fortsatt stabilitet av nödvändiga förnödenheter via distributionssystemet och garantera säkerheten för  allmänna gemenskapsutrymmen.
 • Utnyttja kunniga och balanserade ESG-medlemmar för att som grupp förmedla ytterligare verbal information till gemenskapens ledare (borgmästare, polis/brandkår).
 • Om gemenskapens ledare kan nås snabbt nog, överväg då att kontakta andra som har sannolik kommunikation med t.ex. lokalt folkvalda kommunfullmäktigeledamöter och/eller en biträdande ersättare för polis- eller brandkårschef.
 • Försök omedelbart nå ut till alla möjliga kontakter, vänner, vänner till vänner, etc., som kan ge insider-info för att nå “korridorpolitiker”.
 • Leverera kopior av CLB till förvaltningspersonal i institutionerna för samhällsservice, livsmedelsbutiker, sjukhus, skolor och lokala företag.
 • I samarbete med lokala myndigheter, handelskammaren (genom att använda CLB-massutskick till företag), media och ESG-medlemmar, informera så många lokala invånare som möjligt om The Event.
 • Bedöm tillståndet för existerande högtalaranläggningar i skolor/allaktivitetshus, musik-/teaterutrymmen, biografer, sportanläggningar, hotell-konferensanläggningar, etc. avsedda för spridning av information.
 • Etablera vid behov högtalaranläggningar på centralt belägna ställen för att förmedla information.
 • Be informerade invånare att på alla sätt “sprida ordet” via vänner, familj, medarbetare och sociala mediekontakter.

Under natten (dag 1)

 • Färdigställ allmänna kungörelser och avgör vilka lokala myndigheter/gemenskapsmedlemmar som kommer att förmedla uppdateringarna till de boende.
 • Organisera planer för behövliga frivilliggrupper.
 • Välj ut individer som ska samverka med militära kontakter för alla former av potentiella krav för proviantering av mat, vatten och grundläggande bistånd, inklusive informationsuppdateringar.

Dag 2

 • Om det inte påbörjades under dag 1, initiera offentliga tillkännagivanden på utsedda platser och om möjligt genom lokala TV- och radiostationer – utnyttja Media-handlingsplanen för The Event, CLB och alla tillgängliga situationsanpassade uppdateringar.
 • Tillkännage kändisträff-platser för diskussion och knytkalas.
 • Organisera tillsammans med de lokala myndigheterna nödvändiga behov på både kort/medel/lång sikt.
 • Kontakta och be om hjälp från alla kända lokala team för katastrofhantering, tillsammans med miljögrupper, politiska och sociala aktivistgrupper.
 • Kungör offentligt det omedelbara behovet av frivilliga utskottsledamöter, börja registrera nya medlemmar och tillhandahåll nödvändig vägledning, utbildning och support.

Eventuellt val av frivilliga utskottsgrupper:

 • Aktuella mat- och vattenleveranser inklusive alternativa urvalsmetoder och produktion (t.ex. lokalt källvatten)
 • Alternativa bostäder och tillflyktsorter (t.ex. kyrkor, beslagtagna/tomma hus eller lagerlokaler) för hemlösa.
 • Kändisträffar och knytkalas-måltider (gå till National Night Out för idéer & resurser; dessa är årliga sammankomster, ofta ’knytkalas’, där alla delar på maten och kan umgås med grannar)
 • Livsmedelsbanker, butikshyllor & leveranstjänster som t.ex. Meals On Wheels
 • Kritiskt grundläggande understöd, el-underhåll eller förvärv av nya alternativ.
 • Swap meets (bytesmarknader) för nödvändiga förnödenheter.
 • Behålla personalen på kritiska inrättningar för infrastruktur, sjukhus och livsmedelsbutiker.
 • Samordning och mobilisering av alla befintliga lokala volontär-, välgörenhets- och aktivistgrupper.
 • Team för katastrofhantering och konfliktlösning.
 • Lokala milisgrupper som hjälper den lokala polismyndigheten att upprätthålla ordningen.
 • Centra för emotionell traumahantering och krisrådgivning, energetiska body-healing-centra.
 • Ambulerande studentgrupper för flerfunktionell/kompetens.
 • Uppsökande socialmedia för utbildning och stödplanering åt närliggande städer och byar.
 • Stöd för äldre, funktionshindrade och hemlösa.
 • Stresshantering, gemenskapskonstnärliga (gratis musik-/teater-/dans-underhållning) evenemang, inspirerande moralstimulering.
 • Andlig visdom och vägledning.
 • Tankesmedjor för nuvarande och framtida planering och nödvändiga projekt.

Dag 3 och efteråt

 • Meddela tillgång till valda platser och/eller telefonnummer för trauma-centra samt informationsuppdateringar.
 • Var kreativ för att inspirera lokala företag “hålla sina dörrar öppna”.
 • Rapportera och begränsa ”prisökningar” och hamstring av viktiga varor.
 • Be lokala företag att acceptera checkar, guld och silver och alternativa betalningsformer.
 • Tag reda på om den lokala/regionala handelskammaren kan genomföra en “Scrip-valuta” med lokala företag.
 • Tillkännage swap meets (bytesmarknader) för nödvändiga förnödenheter.
 • Uppmana alla lokala preppers att dela med sig av extra förnödenheter och hjälpa till att utbilda andra.
 • Uppmuntra invånare att dela med sig till andra av vad de har.

Avslutningsvis, ju fler förberedelser vi kan åstadkomma inför The Event och att agera förnuftigt, desto snabbare kan nyttig info & vägledning delas med gemenskapsmedlemmar. Detta kommer att leda till ökad ordning, förståelse, respekt och samarbete vilket är avgörande för optimal sinnesfrid och välbefinnande för våra medbröder och medsystrar.

Denna text bygger på artikeln En Plan för att upprätthålla säkerheten under The Event av Nova Biscotti (newagebiscuit@gmail.com) och Event Support Group (ESG) riktlinjer.

Sammanställt av David Gane: humilitynow@yahoo.ca

En handlingsplan för efter The Event (594 nedladdningar )

Lämna en kommentar