Event-backup

Den här planen handlar om att i tidsperioden omedelbart efter the Event, dvs när de många frivilliga märker att genombrottet nu har skett, se till att begränsa de negativa störningar som kan uppstå så att makthavarna och andra i nyckelpositioner kan fortsätta sköta sitt arbete för samhällets bästa. Om informationen av någon anledning inte räcker … Ler mais

Hur försäkringsbranschen kan hjälpa till om bankomater slutar att fungera

Den svarta svanen Det “otänkbara” händer ganska regelbundet i finansvärlden (ungefär varje 7-10 år), men chefer tycks alltid bli överrumplade när det faktiskt sker.  Dessa otänkbara händelser har nu ett namn – “svart svan händelse (eng. black swan event)”, som Nassim Taleb kallar det i sin bok The Black Swan: https://en.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory Dock kan man … Ler mais

En handlingsplan för efter The Event

Förbättra och anpassa dessa åtgärder enligt din gemenskaps behov och med hänsyn till vad som krävs allteftersom situationen utvecklas. Var medveten om att en lugn, kärleksfull & mångsidig närvaro kommer att vara till väsentlig hjälp och nödvändig för ett framgångsrikt genomförande av Planen och till stor nytta för att gagna dina gemenskapsmedlemmars behov. Omedelbart efter … Ler mais

En situationsplan för producenter, distributörer och återförsäljare av mat och grundläggande livsuppehållande varor

Detta dokument är avsett att tillhandahålla en situationsplan för producenter, distributörer och återförsäljare av mat och grundläggande livsuppehållande varor. På det hela taget tänker vi ge företagsanställda en omfattande modell för beslutsfattande, som möjliggör för dem att fortsätta driften, så normalt som möjligt, med en reservplan – under den övergångsperiod som vi kallar The Event … Ler mais

Stensoppa

Den ursprungliga artikeln finns på eventreference.org/2015/06/29/stone-soup/ ( Kursiv text hittades ursprungligen här: http://www.extremelinux.info/stonesoup/stonesoup.html) Det var en gång, någonstans i Östeuropa efter kriget, en stor hungersnöd där människor svartsjukt hamstrade all slags mat de kunde finna, och till och med gömde den från sina vänner och grannar. En dag kom en vandrande soldat till en by och … Ler mais

Bakgrunden till The Event och hur allt hänger samman för makthavare

1. Bakgrunden till The Event The Event är en modern modell för det Skifte som är förutspått i nästan ALLA religioners och kulturers antika texter. I tusentals år har de profeter och visa kvinnor och män som uppnått kontakt med det universella medvetandet fått kunskap om en kommande tid då hela mänskligheten får upp­leva kosmiskt … Ler mais

Media-handlingsplan för The Event

Original text from Media Action Plan for the Event Prepare for Changes främsta syfte är att hjälpa till att genomföra The Event så smidigt och fredligt som möjligt och här kommer media att spela en central roll, särskilt de första dagarna och veckorna. Alla massmedia kommer att hindras kontakta sina lednings-/maktstrukturer och istället omedelbart användas … Ler mais

Vad är The Event ?

The Event är dagen för massarresteringar av den världsomspännande kriminella Kabalen: korrumperade politiker, mäktiga bankirer etc., på ett lagligt sätt och synkroniserad med en världsomspännande finansiell omstart. Detta har organiserats inifrån av vissa regeringsledamöter och militära myndigheter, som startade en motståndsrörelse mot denna kriminella kabal. Man har konstaterat upprepade brott mot mänskligheten, djuren och ekosystemen genom bland … Ler mais

Taktik för rådgivning till Ledarskapet

För er som väljer att medverka och känner sig kallade att agera och hjälpa till med den här gruppens uppdrag, har vi protokoll som ni kan studera och förhållningsregler som vi hoppas ni följer när ni kontaktar de lokala politikerna/ledarna vid tidpunkten för The EVENT. Framför allt, håll er lugna och vänliga när ni försöker … Ler mais

En Plan för att upprätthålla säkerhet och välbefinnande för människor under den finansiella återställningen

Detta är en unik plan som min underrättelseagent ‘Cobra’ bad mig sammanställa för http://sv.prepareforchange.net/. Den var ursprungligen avsedd specifikt för mig eftersom jag är i branschen, men jag har breddat tillämpningsområdet för att generalisera det; min förhoppning är att andra om de så önskar kan försöka sig på egna variationer oavsett var de bor och deras … Ler mais