Event-backup

Den här planen handlar om att i tidsperioden omedelbart efter the Event, dvs när de många frivilliga märker att genombrottet nu har skett, se till att begränsa de negativa störningar som kan uppstå så att makthavarna och andra i nyckelpositioner kan fortsätta sköta sitt arbete för samhällets bästa. Om informationen av någon anledning inte räcker … Ler mais

Hur försäkringsbranschen kan hjälpa till om bankomater slutar att fungera

Den svarta svanen Det “otänkbara” händer ganska regelbundet i finansvärlden (ungefär varje 7-10 år), men chefer tycks alltid bli överrumplade när det faktiskt sker.  Dessa otänkbara händelser har nu ett namn – “svart svan händelse (eng. black swan event)”, som Nassim Taleb kallar det i sin bok The Black Swan: https://en.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory Dock kan man … Ler mais

En handlingsplan för efter The Event

Förbättra och anpassa dessa åtgärder enligt din gemenskaps behov och med hänsyn till vad som krävs allteftersom situationen utvecklas. Var medveten om att en lugn, kärleksfull & mångsidig närvaro kommer att vara till väsentlig hjälp och nödvändig för ett framgångsrikt genomförande av Planen och till stor nytta för att gagna dina gemenskapsmedlemmars behov. Omedelbart efter … Ler mais

Bakgrunden till The Event och hur allt hänger samman för makthavare

1. Bakgrunden till The Event The Event är en modern modell för det Skifte som är förutspått i nästan ALLA religioners och kulturers antika texter. I tusentals år har de profeter och visa kvinnor och män som uppnått kontakt med det universella medvetandet fått kunskap om en kommande tid då hela mänskligheten får upp­leva kosmiskt … Ler mais