Vad är The Event ?

http://thepromiserevealed.com/wp-content/uploads/2016/01/image027-600x407.jpg

The Event är dagen för massarresteringar av den världsomspännande kriminella Kabalen: korrumperade politiker, mäktiga bankirer etc., på ett lagligt sätt och synkroniserad med en världsomspännande finansiell omstart. Detta har organiserats inifrån av vissa regeringsledamöter och militära myndigheter, som startade en motståndsrörelse mot denna kriminella kabal. Man har konstaterat upprepade brott mot mänskligheten, djuren och ekosystemen genom bland annat oberättigade krig och onödiga föroreningar.

Man har påvisat världsomspännande konstgjord fattigdom som skapades genom att undertrycka lösningar och sabotera det finansiella systemet över hela världen. Bankerna har skapat falska pengar, lånat ut dem till regeringar och mer än 90% av våra skatter har överlämnats till dessa privata banker, trots att lånen var fiktiva, ingenting annat än siffror i en dator eller bitar av papper utan verkligt värde, medan vi har gett dem faktiskt verkligt värde i retur, dvs produkten av vårt arbete.

Tack vare detta utbredda finansiella fusk, har man ständigt kunnat köpa och korrumpera våra regeringar och media. Avancerade gröna teknologier har undertryckts. Och otaliga andra brott har begåtts för att vidmakthålla detta system.

Det är dags att säga nej, det är dags att säga stopp!

Dessa brottslingar kommer att arresteras enligt rättsliga förfaranden, och de kommer att få en rättvis rättegång. Massmedia kommer att befrias och äntligen kunna förmedla sanningen. De kommer att ge oss många obestridliga bevis på vad som verkligen har ägt rum.

Och det mänskliga samhället kommer äntligen att kunna starta om på en sund grundval . Vårt finansiella system kommer att omstruktureras, fiktiva skulder annulleras, och ett nytt system införs baserat på verkligt värde. Det kommer att drastiskt höja livskvaliteten för alla människor på jorden.

Sanna humanitära projekt kommer att etableras i stor skala för att lindra konsekvenserna av alla brott som begåtts runt om på planeten. Många tidigare undertryckta teknologier kommer äntligen att spridas. Några av dem kommer sannolikt att överraska många människor. Tänk, om man för endast 20 år sedan skulle ha påstått att du på nolltid kan kommunicera med hela världen, lagra all musik, alla filmer och böcker du önskade, allt detta med en trådlös enhet som inte var större än en liten bok. Många skulle inte ha trott på det.

De flesta utbildningsprogram har utan motstånd manipulerats för att undertrycka sanningen. Denna process är välkänd, ta en titt på historieböcker från 50- eller 60-talet. Processen har inte hejdats, den pågår än i dag. Till exempel, den fysik som undervisas på universiteten är mer än 100 år gammal, man ignorerar mestadels kvantfysik och vissa av fysikens lagar har undervisats på ett manipulerande sätt för att vilseleda folk, vilket var nödvändigt för att undertrycka vissa avancerade teknologier.
Liknande manipulationer har pågått avseende alla aspekter av vårt samhälle. Därför kommer enorma restaurerings- och konstruktionsarbeten att behöva genomföras. Bankerna kommer att vara stängda under några dagar eller veckor, och de kommer att öppna igen med människors pengar intakta, och med extrapengar fördelade till alla. En enorm omskolningsprocess kommer att starta baserat på fasta bevis eller den faktiska sanningen. Ekosystemen kommer att repa sig tack vare gemenskapens insatser och avancerade teknologier. Alla människor kommer att garanteras sina grundläggande behov, friheten att skapa, entreprenörsanda, och kunna resa fritt.
Tidpunkten för The Event kan inte förutsägas. Det finns många faktorer och grupper inblandade, och en hel del information måste förbli hemlig under processen för att upprätthålla säkerheten för de människor som är inblandade. Allt vi kan säga är att vi är ganska nära. Det är därför ett informationsnätverk etableras så att vi kan vara redo.
Befrielsen är nära!

Lämna en kommentar