Taktik för rådgivning till Ledarskapet

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/07/61/10/076110e4f5f2390d86e0178a11fc2805.jpg

För er som väljer att medverka och känner sig kallade att agera och hjälpa till med den här gruppens uppdrag, har vi protokoll som ni kan studera och förhållningsregler som vi hoppas ni följer när ni kontaktar de lokala politikerna/ledarna vid tidpunkten för The EVENT. Framför allt, håll er lugna och vänliga när ni försöker dela med er av er kunskap.

 Protokollen för disseminering av “Brief för Samhällets Ledare”

Vi har valt att grunda våra protokoll på den eviga Sanningens Princip. Genom hela universum är detta en grundläggande värdering, erkänd i alla tider överallt av varelser som lever i Kärlek och Sanningens Ljus. Detta är de lärdomar och själsegenskaper du tar med dig när du lämnar den här fysiska världen. När du lever efter dessa sanningar, är sanningarna levande i dig.

 1. Lojalitet – Var trogen uppdraget av en fredlig, icke-våldsam förändring, de principer du känner i ditt hjärta, och syftet med vårt uppdrag. Var lojal mot din övertygelse – oavsett vad andra säger!
 2. Tålamod – Ha tålamod med de personer i maktposition du försöker komma i kontakt med. Ha förståelse för att de är upptagna. Ha förståelse för att de inte har en aning om vad som egentligen händer! De omger sig med delegerade underordnade som gör att det kan vara svårt att komma i direkt kontakt med dem, så det kan ta lite tid. Ha tålamod med de andra som du jobbar tillsammans med i det här uppdraget.
 3. Ärlighet – Var ärlig i allt du gör och oklanderlig i ditt ordval; tänk på att du representerar de positiva och välvilliga krafterna. Överdriv inte din egen auktoritet för att verka mer kunnig än du är. Tala alltid sanning så gott du känner den i ditt hjärta och sinne.
 4. Uthållighet – Ge inte upp! Låt dig inte rubbas och du rider ut stormen. Syssla inte med polemik. Låt inte ett respektlöst avvisande av dig som person få dig att ge upp din utsedda uppgift. Tänk på hur viktigt ditt uppdrag är, sök styrka inifrån.
 5. Medkänsla – Ha medkänsla med de som försöker hantera en växande känsla av rädsla och kaos för något de tycker är hotfullt. Tänk själv hur du hade känt det om du inte hade någon aning om vad som händer. Inse hur tungt det är för dem och gör vad du kan för att underlätta för dem.
 6. Självbehärskning – Försök låta bli att ge efter för dina egna behov och din egen agenda. Håll dig på den smala vägen. Håll dina egna strider och fördomar borta från förhandlingsbordet. Behandla politikerna/ledarna respektfullt – även om de inte återgäldar artigheten. Var noga med att inte påta dig ansvar för något du inte är förberedd eller utbildad att klara av.
 7. Sinneslugn – Håll dig lugn. Kom ihåg att universum och allt liv måste vara i balans. Håll dig centrerad och låt lugnet i stormens öga som du bär i hjärtat lysa. Var inte förmäten nog att tro du vet allt om den The EVENT för det gör du inte. Du vet att det handlar om Kärlek, och att det handlar om Sanning. Låt denna lugna närvaro vägleda dina ord, handlingar och ditt uppträdande.
 8. Mod – Var inte rädd. Ge inte efter för tvivel eller tvekan. Den här insatsen är viktig. Din insats och ditt agerande kan kanske rädda liv! Var inte oförsiktig eller våghalsig. Var modig och vet att du är bättre förberedd än de du pratar med och känn dig inte hotad av deras maktställningar. Men, var noga med att inte axla ansvar för något du inte är förberedd eller utbildad att klara av.
 9. Ödmjukhet – Vi måste respektera andras åsikter och erfarenheter och vi kan inte utstråla arrogans eller en besserwisser-attityd mot de ledare vi hoppas kunna påverka. Inte heller kan vi utgå från att de i maktpositioner kommer att ta emot oss på ett bra sätt. Vårt perspektiv måste presenteras med ödmjukhet – det blir det avgörande för våra insatser. Hur rätt eller riktig vi än tycker vår uppfattning är så finns det alltid andra åsikter att ta hänsyn till. Vi måste förbli ödmjuka när vi talar med de som har makten. Vi ska inte vara servila eller förminska betydelsen av vår uppgift men vi når bättre resultat om vi står fast i våra övertygelser samtidigt som vi är respektfulla mot andra.
 10. Måttlighet – Var inte hotfull. Var försiktig med hur du framför ditt budskap, var lite finkänslig och undvik att vara dryg och överlägsen. Begär inte för mycket av din kontakt första gången. Låt personen smälta informationen och försök läsa av om vederbörande faktiskt lyssnar och tar in vad du säger eller bara försöker vara hövlig. Formulera samma sak på ett annorlunda sätt om så behövs.
 11. Medmänsklighet – Ge fritt av dig själv och din tid till uppdraget. Dela med dig av din kunskap och din Kärlek utan att tveka. Ge av din tid till de här ledarna och till själva uppdraget. Vem har mer ansvar än du? Gör Fredsmissionen till din passion.
 12. Tillit – Om du inte har tillit kan det bli svårt för dig att vara effektiv i den här gruppen. Många av oss bara vet! Vi behöver inga bevis. Vi behöver ingen TV-apparat som talar om för oss vad vi ska göra. Vi behöver inte lyssna på andra. Vi litar på det godas kraft! Vi litar på skapelsens/Guds/det inre Ljusets kraft, Kärlek. Vi går igenom tvivlens och rädslans smärta i vetskap om att vi är eviga Ljusvarelser. Vi vet – för vi har redan blivit testade i tid- och rumsdimensionens skärseld, och vi vet att det är Kärleken som är svaret. Den öppnar alla dörrar och den är vår räddning.
 13. Fredlig – Framför allt, var icke-våldsam och icke-hotfull. Vi kan inte övervinna den allvarliga situationen i världen genom att använda de metoder vi vill avskaffa. I de flesta situationer är sunt förnuft det bästa svaret. Om din situation blir hotfull för dig själv eller andra – dra dig/er tillbaka. Om någon tvingar bort dig så kämpa inte emot, håll dig lugn. Om ledaren är olämplig kommer den personen att bli bortplockad snabbare än du tror. Det kommer att finnas specialutbildat folk redo att avsätta olämpliga ledare i rätt tid. Detta är det viktigaste målet för vårt uppdrag, vi måste tydligt och respektfullt klarlägga detta: om ditt liv är i omedelbar fara har du rätt att försvara dig. Var försiktig och åkalla Ljuset!

Gå till avsnitt 2: Bakgrunden till The Event

Lämna en kommentar