Ett öppet brev till företagsledare: Vad The EVENT innebär för mänskligheten – och Er

(Förord – jag skulle vilja se att “affärsetik” inte längre är en motsägelse. Den dagen måste komma (och DEN kommer) när rättssäkerheten för en enskild individ är viktigare än för ett bolag. Dagens domstolsbeslut har givit företag samma rättigheter som för en person, men med obetydligt juridiskt eller moraliskt ansvar.

Denna omotiverade rättsliga tolkning har använts i sin fulla utsträckning under de senaste två århundradena. Det har gjort att det moderna bolaget har fått den mest kraftfulla rättsliga formen av resursöverföring i mänsklighetens historia. Dessa bolag är perfekta mekanismer för sådant beteende, eftersom även om de ofta gör transaktioner “offentligt”, har de med tiden odiskutabelt utvecklats till förmån för ett fåtal på bekostnad av den stora majoriteten – de kan alltid dölja sig bakom ’personlighet’ eller genom att med läpparnas bekännelse “återgälda” samtidigt som de suger ut så mycket som möjligt från de samhällen och länder där de är belägna.

Dessa dagar är snart slut. The EVENT kommer att förändra allt detta. Ett stort antal multinationella företag – särskilt de inom den finansiella sektorn – blir försatta i konkurs, nästan omedelbart. Den enorma omfattningen av dessa konkurser kommer kräva att dessa företag upplöses så att begreppet ’multinationell’ blir en kvarleva från en epok av korruption och massiv ojämlikhet. Aldrig mer kommer företag att i smyg överföra rikedom mellan länder eller från konsumenter och arbetstagare till de som tillhandahåller ’kapitalet’.

Det nuvarande urvalet företagsledare kommer att behöva anpassa sig snabbt – särskilt de som under lång tid har arbetat direkt med eller till och med för Eliten. För många kommer deras nya chefer att utgöra människor i de länder som var tvungna att ta över. Enbart detta faktum tvingar många att antingen lämna näringslivet permanent (i vissa fall kanske genom våld), eller att radikalt ändra sitt tänkande till attprioritera människor framför vinst“.

Brevet som följer är tänkt att under den finansiella avstängningen läsas av alla VD:ar, ekonomichefer, verkställande direktörer, administratörer, styrelser, och dessutom alla finansanalytiker som har utnyttjats som tillsynsmyndigheter av Eliten för att säkerställa att alla ‘offentliga’ företag gynnar deras organiserade brottssyndikat framför alla andra intressen.)

 

Ett öppet brev till företagsledare: Vad The EVENT innebär för mänskligheten – och Er

Det ni bevittnar har pågått under en lång tid. Åtminstone sedan 1975, har en plan utvecklats för att permanent leda mänskligheten undan en dystopisk framtid av ekonomiskt och socialt slaveri. Detta bedömdes som nödvändigt av underrättelseagenter efter de föregående tolv årens fruktansvärda händelser – såsom JFK-mordet, den icke krigsförklarade Vietnam-’konflikten’ och Watergate.

Under årens lopp tilltog denna plan i omfattning och komplexitet. Metoder utvecklades, allianser bildades, och antalet inblandade växte oerhört – men det centrala temat handlade alltid om att utforma ett sätt att sprida sanningen som skulle omöjliggöra kontroll. Vad som nu sker skulle inte vara möjligt utan persondatorn eller internet. Utan den omfattande spridningen och användningen av alla dessa uppfinningar skulle det totala informationsflödet kunna kontrolleras helt och hållet, med tanke på Elitens praktiskt taget obegränsade resurser och hänsynslöshet.

Frukterna av detta arbete förverkligas nu, men vi kommer att uppleva störningar i vårt ’normala liv’ som är helt utan motstycke i mänsklighetens historia. Från och med idag kommer vi att uppleva följande:

  • En praktiskt taget momentan förändring när det gäller innehåll och förmedling av massmedias nyheter. 
  • En tillfällig avstängning av det elektroniska finansiella systemet. 
  • Chockerande arresteringar av mäktiga politiker, religiösa figurer, kapitalister & finansiärer som kommer att visas i direktsänd TV. 
  • En massiv våg av avslöjanden angående tidigare förnekade konspirationer som kommer att skaka den tidigare omedvetna människan, ungefär som när en berusad person utsätts för en kalldusch.

Avstängning av centralbankskartellen visade sig vara det enda sättet att slutligen stoppa de kriminella företagen bestående av ett förvånansvärt litet antal rika och extremt farliga psykopater. Så länge det finansiella systemet kontrollerade centralbankerna (och de som äger dem) skulle dessa brottslingar helt enkelt alltid kunna trycka pengar och förmedla dem där så är nödvändigt för att behålla sitt grepp om makten. Deras källa till makt är nu borta, men vardagen kommer att vara allt annat än normal framöver. Svårigheter kan uppstå, men i slutändan kommer det ’nya normala’ att vara mycket fördelaktigare för massorna än tidigare status quo.

Den genomgripande förändringen kommer att bli permanent. När väl olika upplysningar om grundlagsstridiga, olagliga och definitivt omoraliska verksamheter har offentliggjorts finns det ingen återvändo. Det nya finansiella systemet kommer att vara tillgångsbaserat istället för skuldbaserat. Företag kommer att verka i en mycket annorlunda lagstiftning; många av dem kan verkligen bli ’offentligt ägda’ i den meningen att vinster delas ut till människorna i det land där företaget har sin hemvist. Slutligen – och viktigast – det kommer inte att förekomma något som kallas ’arbetslöshet’ eftersom det alltid kommer att finnas massor av arbetstillfällen tillgängliga.

Dessutom kommer begrepp som ’överkvalificerad’, ’överflödig’ och ’maximera kostnadsbesparingar’ att försvinna eller drastiskt förändras när man gör affärer. Dessa begrepp har drillats in i era huvuden i post-Milton Friedman-verkligheten där cheferna i ett företag endast är ansvariga inför aktieägarna . Nu befinner vi oss i en osäker tid där nya idéer måste slå rot – och snabbt! Kollektivt måste vi bygga en ny framtid där det är omöjligt för en liten grupp människor att fullständigt dominera och kontrollera världspolitiken för att få ett evigt grepp om makten.

Många av er är kanske rädda just nu. För att citera Nick Hanauer, kan det kännas som om ’högafflarna är på väg’. Men det behöver inte bli det sättet; ni kontrollerar ert eget öde i denna osäkra tid – så länge ni är ångerfulla och villiga att ändra ert tänkande angående vad – eller mer korrekt VILKA som bör prioriteras i någon som helst verksamhet.

Även om jag hatar att använda denna term, är det definitivt en “Kom till Jesus”-stund för er alla. Tidigare relationer mellan företagsledare och aktieägare kommer att vändas upp och ner. Istället för eftergivenhet till rika finansiärer och investeringsanalytiker, kommer alla företags ledarskap nu att bli redovisningsansvariga inför allmänheten. Detta kommer huvudsakligen att ske genom ’följ pengarna’-avslöjanden som redan har startat. Spåret slingrar sig genom en till synes oändlig labyrint av truster, utlandskonton i skatteparadis, eller illegalt erhållna ’hårda tillgångar’ som t.ex. mark eller ädelmetaller.

I slutändan leder det till många av dem som upplever sin ’gärningsmannagång’ på väg till fängelset. Men vad som händer härnäst kommer att påverka oss alla, och det kommer att skapa jämställda ekonomiska förutsättningar över hela världen.

Mycket av denna rikedom har helt enkelt stulits via illegala krig, brott mot mänskligheten, eller RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) ’gangsterorganiserad brottslig verksamhet’. Dessutom visar det sig att dessa människor har finansierat och främjat terrorism sedan urminnes tider. Intressant nog, för dessa brott, är det i de flesta länder lagligt att beslagta tillgångar av dessa individer och använda dem för skadestånd.

Dock, för att betala dessa skadestånd, måste mekanismerna för dessa människors lagring av rikedom avvecklas. Detta innebär inte bara slutet för den nuvarande centralbanksverksamheten, men även döden för den moderna bolagsformen. I huvudsak alla företagsaktier – vare sig de ägs av personer eller institutionella investerare – kommer att behöva betalas ut så att rikedomen kan användas för att återuppbygga världens infrastruktur samt utgöra skadestånd för Elitens finansiering av terrorism och folkmordskrig.

Detta innebär att aktiemarknaden så som vi känner till den är kaputt. Nästan alla företag kommer att behöva nationaliseras på grund av konkurs – särskilt de som för närvarande är ’multinationella företag’. I deras ställe kommer nya företag att etableras, företag som reser sig ur askan av de äldre utbrända ruinerna av överdriven girighet. Ägarstrukturen i dessa nya företag kan också te sig ganska annorlunda; faktiskt ’offentligt’ ägande kommer att utgöra en framtida våg av förändringar – när vinster återförs till dessa företag jurisdiktioner.

Etableringen av detta slags affärsmodell kommer att leda till en intressant bieffekt; de flesta privatpersoner kommer att behöva betala mycket mindre (för varor och tjänster) eftersom företagens vinster omfördelas, antingen genom en bolagsskatt eller via direkt ägande av människorna i en viss stad, by eller land. Om man är villig att ompröva vilken exakt funktion en bolagsskatt har, blir det enkelt att omforma bolagsskatten som en ägarandel i ett visst företag i proportion till bolagsskattesatsen i någon som helst jurisdiktion. Därför bör det inte vara så svårt att sträcka sig från inkomstskatt till idén att ett bolag ägs ’av folket för folket’.

Alla chefer som försöker minimera skatter som ska betalas tar i huvudsak från en uppsättning aktieägare (i den jurisdiktion där företaget finns) och ger till någon annan (till de facto ’eliten’ som greps och fängslades vid tidpunkten för The EVENT).

Att ompröva bolagsskatter samt vad som bör vara ett företags ’rättigheter’ är endast två av de många förändringar som kommer och borde ha genomförts för länge sedan. Enkelt uttryckt, alla ni som driver företag har alltför länge förbisett de två viktigaste grupperna av aktörer i ekvationen – nämligen era anställda och era kunder. Att samtycka till aktieägarnas krav är enkelt uttryckt ett utmärkt sätt att kortsiktigt få er själva se bra ut. På lång sikt är detta legaliserad stöld eftersom det främjar beslut som är till nackdel för samhället som helhet.

Valet är upp till er alla, hur ni vill fortsätta. Om ni vill försvara era tidigare åtgärder och beslut, gör er då redo för allmänt åtlöje – i bästa fall. Tänk på att det finns många olika slags laglydiga underrättelsetjänster över hela världen – var tror ni att gruppen “Anonymous” får sin information ifrån? Alla samtal, alla skrivelser, alla beslut för den kriminella eliten har spårats – och om det finns tillräckliga bevis att lägga fram inför en Åtalsjury, kan ni mycket väl åtalas för ekonomisk brottslighet. Om detta är det öde ni önskar för er själva, fortsätt bara – var envisa och trotsiga, ty er framtid kommer att finnas i fängelset och ni kommer att lämnas därhän medan resten av mänskligheten får uppleva en ökad ekonomisk tillväxt och en levnadsstandard som hittills endast har funnits i människors drömmar.

Å andra sidan, om ni tar en titt i spegeln och beslutar att “kanske det är dags att göra en förändring“, då kanske ni kommer att må avsevärt bättre än era kollegor som spenderar all sin tid, energi och snabbt minskande tillgångar i en kamp för sitt rykte. De av oss som arbetar för en bättre framtid har underrättats av dem som vet att förlåtelse är det mest önskvärda resultatet av de kommande sannings- & försoningsförhören. Vi som släkte måste gå vidare, och några av er kan hamna i en situation där ni är synnerligen viktiga för att kurera och återuppbygga vår värld. Men innan vissa offentliga uttalanden har gjorts ang. bot och bättring är det osannolikt att den som hade beteckningen “Chef” i sin titel innan The EVENT någonsin kommer anses vara trovärdig igen om han/hon inte avslöjar hemligheterna i alla samtal och promemorior som är gömda under den vanhedrande beteckningen “Avtal om tystnadsplikt.

Det är dags att sluta gömma sig bakom det juridiska och ekonomiska skydd som ni länge har haft. Nu när The EVENT är här, är dessa skydd för alltid borta. Framöver kommer alla som lyckas i näringslivet att skapa värde för kunder på ett etiskt sätt. Detta innebär att inte längre behandla anställda som boskap eller utnyttja barn för svältlöner som i allt väsentligt motsvarar slavliknande arbetsläger. Nej, framöver kommer alla att värderas oavsett var de växte upp, vilken färg deras hud är, och vem man känner eller vad ens efternamn är – ty det kommer inte heller att öppna dörrar längre.

Det är dags att anpassa sig till utvecklingen och att slutligen erkänna andra människor som jämlikar, dem ni har försmått under så lång tid. Vi sitter alla i samma båt, och resten av oss – 99% om ni så vill – önskar välkomna er med öppna armar om ni är villiga att tala om vad som hände bakom stängda dörrar under så många år.

Valet är ert. Genom att samarbeta kommer ni att förbättra allas liv – inklusive era egna.

Original article can be found in http://eventreference.org/2015/03/29/an-open-letter-to-corporate-executives-what-the-event-means-for-humanity-and-you/

Lämna en kommentar