En Plan för att upprätthålla säkerhet och välbefinnande för människor under den finansiella återställningen

Detta är en unik plan som min underrättelseagent ‘Cobra’ bad mig sammanställa för http://sv.prepareforchange.net/. Den var ursprungligen avsedd specifikt för mig eftersom jag är i branschen, men jag har breddat tillämpningsområdet för att generalisera det; min förhoppning är att andra om de så önskar kan försöka sig på egna variationer oavsett var de bor och deras … Ler mais

Ett öppet brev till företagsledare: Vad The EVENT innebär för mänskligheten – och Er

(Förord – jag skulle vilja se att “affärsetik” inte längre är en motsägelse. Den dagen måste komma (och DEN kommer) när rättssäkerheten för en enskild individ är viktigare än för ett bolag. Dagens domstolsbeslut har givit företag samma rättigheter som för en person, men med obetydligt juridiskt eller moraliskt ansvar. Denna omotiverade rättsliga tolkning har … Ler mais

Grundläggande praktiska åtgärder att förbereda för The Event (Händelsen)

Spara och skriv ut viktiga dokument för att dela med dig av vid tidpunkten för The Event. Klicka här för att hitta dem. Förena dig med de andra i ditt område och skapa en grupp tillsammans. Vi skapar stödgrupper (Event Support Groups, ESG) som motsvarar den maskulina aspekten och ”Sisterhood of the Rose Groups” som … Ler mais