God Morgon!

Obs: Denna sida är avsedd att informera läsarna om dagen för The Event, och kommer att publiceras innan den faktiska Händelsen. God morgon till dig, nykomling! Detta är dagen för massarresteringar/finansiell återställning, eller “The Event” som vi har kallat det under många år. Ja vi har känt till detta ett tag, av mycket goda skäl. … Ler mais

Ett öppet brev till företagsledare: Vad The EVENT innebär för mänskligheten – och Er

(Förord – jag skulle vilja se att “affärsetik” inte längre är en motsägelse. Den dagen måste komma (och DEN kommer) när rättssäkerheten för en enskild individ är viktigare än för ett bolag. Dagens domstolsbeslut har givit företag samma rättigheter som för en person, men med obetydligt juridiskt eller moraliskt ansvar. Denna omotiverade rättsliga tolkning har … Ler mais

Dokument att förbereda

En av de viktigaste rollerna för The Event’s stödgrupper är att koppla samman olika grupper och nätverk. Varje grupp kan kontaktas av Motståndsrörelsen och/eller den positiva delen av militären för att hjälpa till att organisera och inspirera deras samhälle. Det är bra att förbereda en kontaktlista för t.ex. samhällets: Polisstationer och brandkår Borgmästare och/eller kommunstyrelse … Ler mais

Grundläggande praktiska åtgärder att förbereda för The Event (Händelsen)

Spara och skriv ut viktiga dokument för att dela med dig av vid tidpunkten för The Event. Klicka här för att hitta dem. Förena dig med de andra i ditt område och skapa en grupp tillsammans. Vi skapar stödgrupper (Event Support Groups, ESG) som motsvarar den maskulina aspekten och ”Sisterhood of the Rose Groups” som … Ler mais